Historie překladu

Home  >>  Překlady  >>  Historie překladu

Poté, co s dílem 54 přestala v Čechách vycházet původní série se velice dlouho nic nedělo. V posledním díle bylo totiž skoro všechno vysvětleno a děj se uzavřel. Až jeden zkoumavý fanoušek (rsc) zjistil, že díl 54, který u nás vyšel, vlastně není dílem, který vyšel v Německu. Nedalo mu to, a pod vlivem události, které se v té době děly kolem Perryho Rhodana, se odvážně pustil do překladu originálního dílu. Překlad dílu 54 rsc započal 18. února 2004 a s korekce dokončil 12. června 2004.

Nezůstal jen u překladu, spustil také internetové stránky o Renu Dharkovi (archaikum.cz). Na mnoho let jediné české internetové stránky o Renu Dharkovi.

Překlad pokračoval dílem 55 (11. června až 27. června 2004), 56 (2. srpna až 28. srpna), 57 (30. září 2004 až 2. ledna 2005) a 58 (9. ledna až 28. února 2005).

20. března 2005 ale došlo k zásadnímu, a pro překlad Rena Dharka, velice důležitému rozhodnutí. Rsc si došel k názoru, že pokud se v budoucnu mají překládat ještě nějaké další nově napsané románové řady, nemá cenu pokračovat v překladu původní série, ale bylo by moudřejší přejít na překlad klasického cyklus, který obsahuje přepracované a částečně zkrácené romány původní série a na který všechny další knihy navazují. Překlad 59. dílu byl tedy ukončen ve 22% a bylo rozhodnuto začít překládat 9. svazek klasického cyklu.

Poté, co překlad příliš nepostupoval, změnil rsc 7. dubna 2005 své rozhodnutí a začal s překladem 6. svazku. Překlad dokončen byl 1. prosince 2007. Korekce byly dokončeny 24. března 2008. Hned poté se začalo pracovat na svazku sedm, bohužel práce byly postupně ukončeny pro nedostatek času.

Uplynulo několik let…

V polovině listopadu 2010 byl už Atlan tak nějak frustrován překládáním Atlana ;), že potřeboval změnu. Po konzultaci s rsc se proto pustil do překladu 1. svazku klasického cyklu (tak to vezmeme od začátku, ne?). Překlad (spíše úprava textu z českého vydání) probíhal rychle, jelikož první dvě knihy jsou v klasickém cyklu prakticky neupraveny a nezkráceny. Na začátku prosince se již začalo pracovat na druhé knize, nicméně pro ztrátu motivace se práce již v půlce ledna následujícího roku začaly zpomalovat a zcela ukončeny o Vánocích v přibližně v 60% druhé knihy.

Uplynulo několik let…

V lednu 2015 byly práce obnoveny a 22. dubna byl dokončen překlad druhé knihy. Třetí kniha začala být překládána 1. prosince 2016 a dokončena již koncem roku. Nicméně ve třetí knize se již text velice odchyluje od původní série, proto bylo opuštěno od přebírání textu českého vydání a jelo se na čisto. Ukázalo se to být jako rozumné rozhodnutí, jelikož se rychlost překladu značně zvýšila.

Čtvrtá kniha se začala překládat 26. prosince 2016 a byla dokončena 29. června 2017. Okamžitě byly zahájeny práce na páté knize, které skončily 3. prosince. Tím byl dokončen překlad prvního cyklu (Hope/Invaze). Následovaly korekce a úprava textu šesté knihy (sjednocení terminologie) a začalo se pokračovat v překladu sedmé knihy tam, kde jej rsc před lety opustil. Šestá kniha byla dokončena 5. června 2018.

Poté následovaly korekce prvních třech knih a sedmé knihy (do té doby se na tom nepracovalo, jelikož Atlana korekce vysloveně nebaví). S korekcemi pomohl i hauty.

Začátkem ledna 2019 se Atlan pustil do překladu osmé knihy a ten byl dokončen v rekordním čase již koncem února. Extrémně vysoké tempo se podařilo udržet a koncem března byla hotová 9. kniha. Poté se trochu zvolnilo a 2. května byl dokončen překlad 10. knihy. Tím jsme se konečně dostali do bodu, kdy začínáme překládat pro české čtenáře neznámý děj. Mezitím se podařilo také dokončit korekce čtvrté, páté a osmé knihy. A samozřejmě se pokračovalo v překladu 11. knihy.

Překlad pokračoval dál a do konce roku 2020 se podařilo dopřeloži celý Klasický cyklus a rovněž i první Zvláštní svazek Ztroskotanci na Bittanu.

V roce 2021 se začalo s pokračováním – cyklus Dharkhon.

V roce 2022 byl založen Patreon na podporu překladu, a od té doby pokračuje překládání rychlostí jedna kniha hlavní série měsíčně + nepravidelně bonus v podobě románů a dílů z dalších vedlejších řad.